Toplu E-Mail Gönderim Servisleri

Toplu Elektronik Posta Gönderim Altyapısı Hizmeti
Mesafeli Satış Sözleşmesi


Giriş

        İşbu sözleşme “Madde 1- Taraflar” başlığı altında açık bilgileri yer alan “MÜŞTERİ” ve “SAĞLAYICI” arasında, MÜŞTERİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak elde etmiş olduğu elektronik posta veri tabanına, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ürün ve hizmetleri hakkındaki tanıtım, duyuru, kampanya ve bilgilendirme gibi içerikteki elektronik postaların toplu olarak gönderimi sağlayacak altyapı hizmetinin şekil ve koşullarını belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

        Bu bağlamda toplu elektronik posta gönderim altyapısı hizmeti kitlelere izinsiz (spam) elektronik posta göndermek amacıyla kullanılamaz. MÜŞTERİ toplu elektronik posta gönderim hizmeti altyapısını kullanmak üzere https://www.gomail.com.tr sitesi üzerinden sistemine üye olurken, “Sözleşmeyi okudum ve şartları kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretlemekle işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 1 – Taraflar

    1.1 Sağlayıcı

        Ünvan: Pavos Yazılım İnternet Teknolojileri ve Bilişim Hiz. Dış Tic. Ltd. Şti.
        Adres: Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. No:23-25D Brandium Residence R4 Blok D:206 Kat:19 34750 Ataşehir / İstanbul
        Telefon: +90 850 885 2295
        Elektronik Posta: destek@pavos.com.tr
        Vergi No: 7230451635
        Vergi Dairesi: Kozyatağı
        Ticari Sicil No: 61845
        Mersis No: 0723 0451 6350 0017

    1.2 Müşteri

        Ad Soyad/Ünvan: .............................................................
        Adres: .............................................................
        Telefon: .............................................................
        Elektronik Posta: .............................................................
        T.C. Kimlik No/Vergi No: .............................................................
        Vergi Dairesi (Tüzel Kişiler İçin): .............................................................
        Ticari Sicil No (Tüzel Kişiler İçin): .............................................................
        Mersis No (Tüzel Kişiler İçin): .............................................................

Madde 2 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

    2.1 SAĞLAYICI 6563 sayılı Kanun kapsamında izin alınarak toplanmış elektronik posta adreslerine, tanıtım, duyuru, kampanya, bilgilendirme ve benzeri içeriklere sahip elektronik posta gönderilmesi için gerekli altyapı hizmetini sağlamayı MÜŞTERİ’ye taahhüt eder. MÜŞTERİ, gönderilen elektronik postaların 6563 sayılı Kanun kapsamında izinli olarak ve MÜŞTERİ tarafından önceden izin alınarak toplanmış veri tabanlarına göndereceğini, Kanun’a veya yürürlükteki mevzuata aykırılık, kişilik haklarına saldırı, haksız rekabet, marka haklarına ve fikri ve sınai haklara tecavüz, ayrımcılık, pornografi, terör propagandası ve sair hukuka aykırılıkların bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvuruların, açılacak soruşturma, kovuşturma, davalar ve sair yasal yaptırımların tek muhatabının MÜŞTERİ olduğunu, SAĞLAYICI’nın sadece altyapı sağlama hizmeti verdiğini, elektronik postaların gönderileceği veri tabanlarının oluşturulmasına veya elektronik postaların içeriğine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde katkıda bulunmadığını, SAĞLAYICI’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda SAĞLAYICI’nın bu zararlarını tazmin etmeyi, ayrıca SAĞLAYICI’nın bu tür hukuka aykırılıklar gerçekleştiren MÜŞTERİ hesabını önceden bildirimde bulunmadan kapatabileceğini, bu nedenle SAĞLAYICI’dan herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.2 MÜŞTERİ, SAĞLAYICI’nın ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, oluşabilecek sorunlar sebebiyle gönderim yapılamaması, yanlış veya eksik gönderim yapılması gibi konularda gönderilen bilgilerin elektronik posta adreslerine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya mesajları alan kişiye isteği dışında gönderilmiş olmasından SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, SAĞLAYICI’nın elektronik postaların alıcılar tarafından okunmasını sağlama veya elektronik posta kutularının “gelen” kısmına düşürülmesi yönünde bir taahhüdünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.3 Gönderilen tüm elektronik posta mesajlarının büyüklükleri SAĞLAYICI tarafından ölçümlendirilir. SAĞLAYICI elektronik posta gönderim sayısına bir sınır koymamaktadır, ancak gönderilecek dosya boyutunun 350 KB (Kilobyte)’ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi durumda sistemin elektronik posta mesajını göndermemesi nedeniyle MÜŞTERİ para iadesi ve sair bir talepte bulunamaz.

1/4

    2.4 SAĞLAYICI, bir hesabın, kendi takdirine göre belirleyeceği bir zamandan beri kullanılmadığını ve hizmetler için herhangi bir ödeme yapılmadığını tespit etmesi durumunda bu hesabı kapatma hakkını saklı tutar.

    2.5 MÜŞTERİ, SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olması nedeniyle Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik’in 7/4(f) maddesi gereğince cayma hakkının bulunmadığını ve cayma hakkını kullandığından bahisle ödediği miktarın iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.6 MÜŞTERİ, gönderilen elektronik posta mesajlarının içeriğinde kullanılan karakterlerin ISO 8859-9 standartlarını karşılamaması nedeniyle alıcılara eksik, anlamsız, karmaşık ve benzeri surette okunamayacak şekilde iletilmesinden dolayı SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, içerikler ve içerikte kullanılan yazı karakterleri, görseller ve sair unsurlarla ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.7 MÜŞTERİ, mesaj içeriğinde kullandığı ifadelerin, görsellerin, tasarımların ve sair unsurların üçüncü şahısların marka haklarını, fikri ve sınai haklarını, telif haklarını ihlal etmediğini, kullandığı içeriklerin özgün olduğunu veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca lisans/ruhsat sözleşmesi kullanım hakkını aldığını veya aynı Kanun’un 52. maddesine uygun olarak mali hakların devri sözleşmesi ile hakları devraldığını, hakların ihlali iddiasıyla açılacak davalarda ve yapılacak taleplerde SAĞLAYICI’nın aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, davanın ve talebin tek muhatabının kendisi olduğunu, dava veya talep neticesinde SAĞLAYICI’nın bir zarara uğraması durumunda SAĞLAYICI’nın bu zararlarını ilk talepte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.8 MÜŞTERİ, sisteme üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan SAĞLAYICI’nın sorumlu olmadığını, SAĞLAYICI sistemine üyelik sırasında kendi belirlediği kullanıcı adını ve şifreyi koruma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu ve kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan SAĞLAYICI’nın bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.9 MÜŞTERİ, elektronik posta mesajlarının “phishing” adı verilen dolandırıcılık yönetiminin uygulanması amacıyla kullanılmayacağını, elektronik postanın virüs ve sair kötü amaçlı zararlı kodlar içermediğini, aksi takdirde doğacak zararlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu SAĞLAYICI’nın bu tür dava ve taleplerden herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, dava veya talepler neticesinde SAĞLAYICI’nın zarara uğraması durumunda SAĞLAYICI’nın bu zararlarını ilk talepte karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.10 MÜŞTERİ, SAĞLAYICI eğitim hizmetinin bir kereye mahsus ücretsiz olarak verileceğini, diğer eğitimlerin ise ayrıca ücrete tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.11 SAĞLAYICI, hesabının iptali ile birlikte sistemde duran MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin silineceğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna elektronik posta alıcı listeleri, geçmiş ve güncel kampanya raporları dahildir. SAĞLAYICI herhangi bir sebep ya da zamandan bağımsız olarak hesabınızı tek taraflı olarak ve derhal iptal edebilir. Böyle bir durumda SAĞLAYICI sistemi ya da ilişkili servislere MÜŞTERİ’nin bağı kesilir ve kullanıcı adı ile şifre kullanılmaz hale gelebilir. Böyle bir durumda SAĞLAYICI sisteminde duran veriler silinebilir ve kullanılmaz hale gelebilir. SAĞLAYICI herhangi bir kişi ya da kuruma hizmet vermeyi istediği zaman ve istediği sebeple reddedebilir. MÜŞTERİ’nin alıcı listesi şüpheli bulunursa MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulur. Alıcı listesindeki üyelerin %20’den fazlasına ulaşılamaz ise MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesindeki üyelerin %5’i üyelikten çıkmak isterse MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesindeki üyelerin %0.3’inden fazlası spam şikayetinde bulunursa MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesinde çıkma ile ilgili teknik düzenlemeleri yapma ve çıkma talepleri takip etme, sonlandırma MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu hususla ilgili olarak SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.12 MÜŞTERİ, 6563 sayılı Kanun gerekliliklerine uygun olarak, SAĞLAYICI sistemi aracılığı ile gönderilen her mesaj için “üyelikten ayrıl” linki veya üyelerin kendilerini elektronik posta listesinden çıkarabilmelerine izin veren düzenlemeleri içermelidir. Aksi durumun tespiti halinde SAĞLAYICI derhal MÜŞTERİ’nin SAĞLAYICI sistemini kullanmasını durdurabilir.

    2.13 MÜŞTERİ, kullandığı veri tabanının izin alınmış elektronik posta adreslerinden oluştuğunu SAĞLAYICI’ya garanti ettiğini ve talebi halinde SAĞLAYICI’ya bunu ispatlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.14 MÜŞTERİ, göndermiş olduğu HTML tabanlı elektronik postaların bazı servis sağlayıcıları tarafından görüntülenemeyebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SAĞLAYICI, HTML tabanlı elektronik postaların gönderildiği kişilerin bilgisayarlarının ya da servis sağlayıcılarının ayarlarının bunu aynen görüntülemeye göre ayarlandığının garantisini vermemekte, bu yönde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

    2.15 SAĞLAYICI, zaman zaman işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarında değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler SAĞLAYICI’nın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. MÜŞTERİ internet sitesindeki güncellemeleri takip etmek ve sözleşmenin hüküm ve koşullarındaki değişiklikleri takip etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2/4

    2.16 İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ’ye SAĞLAYICI sistemi ile ilgili herhangi bir telif hakkı, fikri veya sınai hak verilmiş değildir. MÜŞTERİ sadece işbu sözleşme kapsamında sistemi kullanma hakkına sahip olup bunun dışında SAĞLAYICI sistemi, kaynak kodları ve sair unsurları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. MÜŞTERİ, tersine mühendislik ve sair yöntemlerle kaynak kodlarını elde etmeyeceğini, sistemi, kaynak kodlarını ve sistem ile ilgili sair tüm materyalleri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve yeniden iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    2.17 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeden yapacağı yazılı bildirimle sona erdirebilir. Ancak böyle bir sona erme durumunda ödemiş olduğu miktarı iade isteyemeyeceği gibi bakiye borcu varsa bu borcunu SAĞLAYICI’ya ödemeden sözleşmeyi feshedemeyeceğini ve tahakkuk edebilecek ücretleri ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 3 – Hizmet Bedeli ve Ücretlendirme

    3.1 MÜŞTERİ, aşağıdaki tablolardan seçtiği hizmet paketi kapsamında ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, almış olduğu paketin ödemesini tam yapmış olmak şartıyla bir alt ya da bir üst pakete SAĞLAYICI'ya, yapacağı bir bildirimle geçebilir. Böyle bir geçiş durumunda MÜŞTERİ, kullanmadığı krediler olduğundan bahisle ücret iadesi veya indirim talep edemez. MÜŞTERİ, SAĞLAYICI'nın aşağıda beliritlen paket türlerini ve paket fiyatlarını tek taraflı olarak değiştirebileceğini, böyle bir değişiklik durumunda, değişikliğin SAĞLAYICI'ya ait internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç üç gün içerisinde yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak böyle bir sona erme durumunda MÜŞTERİ, SAĞLAYICI’dan ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

# Aylık Abonelik Esasına Göre Ücretlendirme Tablosu

Toplam Alıcı Adres Sayısı Aylık Gönderi Sınırı Toplam Fiyat
0 - 1.000 12.000 Ücretsiz
1.001 - 2.500 30.000 17,00$
2.501 - 5.000 60.000 31,00$
5.001 - 10.000 Sınırsız 50,00$
10.001 - 20.000 Sınırsız 98,00$
20.001 - 35.000 Sınırsız 149,00$
35.001 - 50.000 Sınırsız 179,00$
50.001 - 75.000 Sınırsız 260,00$
75.001 - 100.000 Sınırsız 314,00$

# Yıllık Ödeme Esasına Göre Ücretlendirme Tablosu

Toplam Gönderim Kredisi Birim Fiyat Toplam Fiyat
0 - 5.000 0,0112$ 56,00$
5.001 - 10.000 0,0089$ 89,00$
10.001 - 20.000 0,0053$ 107,00$
20.001 - 35.000 0,0053$ 186,00$
35.001 - 50.000 0,0049$ 249,00$
50.001 - 75.000 0,0046$ 345,00$
75.001 - 100.000 0,0040$ 404,00$

# Mail Adres Doğrulama Hizmeti Ücretlendirme Tablosu

Doğrulanacak Adres Sayısı Birim Fiyat Toplam Fiyat
0 - 1.000 0,0059$ 5,90$
1.001 - 2.500 0,0056$ 14,00$
2.501 - 5.000 0,0049$ 24,50$
5.001 - 10.000 0,0042$ 42,00$
10.001 - 20.000 0,0038$ 76,00$
20.001 - 35.000 0,0034$ 119,00$
35.001 - 50.000 0,0030$ 150,00$
50.001 - 75.000 0,0024$ 180,00$
75.001 - 100.000 0,0022$ 220,00$

    3.2 Toplu mail gönderim paketlerinde yıllık fiyatlandırma yapılır. Sipaiş edilen kredi miktarı, son sipariş tarihi itibariyle 1 yıl boyunca geçerlidir. MÜŞTERİ tarafından yıllık taahhüdünde yer alan ancak gönderimde bulunmadığı kontörler ertesi yıla devredilemez ve hiçbir şekilde birleştirilemez. USD kuru olarak satış günü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru uygulanır.

3/4

Madde 4 – Hizmet Bedeli ve Ücretlendirme

    4.1 MÜŞTERİ, Toplu Elektronik Posta Gönderim Altyapısını kullanmak için internet browser aracını destekleyen Bilgisayar, Tablet veya Mobil Cihazlar kullanılabilir, söz konusu cihazların işletim sistemlerine ilişkin bir kısıtlama yoktur. Hizmet internet bulutu üzerinden sunulmakta olduğundan kullanıcıların internete bağlı olmaları ve internet hızının en az 512 KB/s hızında olması gereklidir. SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmet İnternet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera gibi web tarayıları ile uyumlu çalışabilmekte olup SAĞLAYICI söz konusu tarayıcılar arasında farklılık nedeniyle hiçbir tarayıcı için tam verimlilik garantisi vermez.

Madde 5 – Hizmet Bedeli ve Ücretlendirme

    5.1 İşbu sözleşmenin herhangi bir şartı uygulanamaz veya geçersiz olarak kabul edilirse bu geçersizlik sözleşmenin bütününü etkilemez ve sözleşme diğer hükümleriyle birlikte yürürlükte kalmaya devam eder.

    5.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin hiçbir şekilde SAĞLAYICI ile bir ortaklık, iş birliği, acentelik, bayilik, alt işveren-üst işveren ve sair bir hukuki ve fiili ilişki yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.3 MÜŞTERİ, deprem, sel gibi doğal felaketler, yangın, hırsızlık, sistem saldırıları, enerji kesintileri, telekomünikasyon altyapısındaki arızalar, SAĞLAYICI dışındaki çeşitli hizmet sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelen arızalar, grev, halk ayaklanmaları, terör eylemleri ve sair mücbir sebep veya zorlayıcı sebep teşkil eden hallerden dolayı SAĞLAYICI’nın işbu sözleşme ile yükümlendiği edimlerini yerine getirememesinden dolayı bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında SAĞLAYICI’dan tazminat talep edemeyeceğini, mücbir sebep veya zorlayıcı sebep halinin meydana gelmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde bu halin ortadan kalkmaması durumunda sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğini, ancak bu tür bir sona erme halinde mücbir sebep veya zorlayıcı sebep halinin ortaya çıkmasına kadar tahakkuk etmiş bulunan hizmet bedellerini, zararları ve sair bedelleri SAĞLAYICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SAĞLAYICI’nın bilişim sistemi kayıtlarının, ticari defterlerinin ve sair tüm kayıtlarının HMK m.193 kapsamında münhasır ve bağlayıcı delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.5 İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

    5.6 MÜŞTERİ, SAĞLAYICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

    5.7 MÜŞTERİ, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

    5.9 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin “Sözleşmeyi okudum ve şartları kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretlediği tarih ve saatte yürürlüğe girmiştir.

4/4